HISTORISK AVTALE: Opplysningskontoret var raus mot den fremtidsrettede midtdelingsløsningen på berlinerproblemet. (FOTO: OK faksimile 16. juni 1961)

Folket strømmer ut i gatene lykkelige over byggingen av Berlinmuren. – En diplomatisk triumf! Midtlinjen deler endelig byen i to likeverdige deler.

Tyske og internasjonale aviser priser den diplomatiske suksessen om endelig har knyttet Berlin sammen. “Tenk at løsningen rett lå foran øynene våre hele denne tiden”, deklamerer Bild Zeitung over hele forsiden. Og berlinere flest tar henrykket til gatene.

Folket strømmer ut i gatene, lykkelige over at endeløse diplomatiske diskusjoner er over. – Så enkelt og så forløsende, sier glade berlinere som samles for å ta i et tak og bygge den symbolske linjen som deler byen i to likeverdige deler.

– Denne muren vil stå til evig tid som et symbol på vår forbrødring. Hvorfor fortsette de storpolitiske diskusjonene i det evinnelige? Begge har fått like mye, og grensen mellom oss kunne ikke vært klarere, så slipper vi heldigvis flere uheldige misforståelser, forklarer en opprømt generalsekretær for det øst-tyske sosialistiske statspartiet, Walter Ulbricht.

– Ja, jeg håper dette vil bli en modell for andre land i andre tider. Det enkleste er som regel det beste, sier Ulbricht som nå håper at matematiske likevektsteorier har gjort en slutt på diplomatisk dialog en gang for alle.

Myndighetene på østtysk side har sagt seg villig å passe på, vedlikeholde og pynte muren.