bloggbyline-viggo3

Etter mislykkede forsøk med holdningsendring og nulltoleranse lanserer Oslo kommune nå et nytt og radikalt tiltak som en håper vil sette en effektiv stopper for de økende problemene med tagging og annen ungdomskriminalitet.

tagging_thumb1Byråd Haldis Nordbotten forteller at det nye systemet innebærer at en ikke umiddelbart fjerner taggingen. I stedet blir kommunalt personell sendt til åstedet utstyrt med egne spraybokser. Løsningen, forteller Nordbotten, er å skrive ordet “suger” bak hver tag.

– Hvis en ungdom skriver “N.N.” på en vegg, blir det stående “N.N suger” etter at vi har intervenert. I et ungdomsmiljø med stadig voksende æresbegreper, skulle det være unødvendig å påpeke hvor pinlig dette kan bli for den aktuelle gjerningsmannen.

Nordbotten forteller stolt om et prøveprosjekt i Stovner bydel. Signaturen “j-Pax” hadde lenge irritert brukere av den lokale t-bane stasjonen, ansatte på Stovnersenteret og den lokale barne- og ungdomsskolen hvor signaturen forekom flittig.

– Vi la til verbet “suger” på samtlige 216 tags, store og små, og lykkes på denne måten å snu et gryende heltestatus til et folkelig grunnlag for spott og spe. Ja, gutten som skjulte seg bak signaturen meldte seg selv til politiet i håp om å få taggingen fjernet.

“Roger” (14), gjerningsmannen bak den tidligere så stolte signaturen “j-Pax”, bekrefter historien.

– “j-Pax” stod lenge for noe spa, ikke sant. Kred, ikke sant. Plutselig var “j-Pax” noe andre- og tredje-klassinger lo av. Ja, jeg tar gjerne en ripe i rullebladet og noen måneder i en barnevernsinstitusjon for å få æren min tilbake.

“Roger” forteller at navnet “j-Pax” var noe han hentet fra en tilbakevendende skikkelse i serien “Powerpuff Girls” på Fox Kids.

– Men ikke skriv det, vær så snill. Da får barna i bydelen enda flere grunner til å le av meg.

Tagged with →