Mørketallene blir stadig større over hele Norge. Hvorfor blir noen tall så mørke og store? Og hvorfor rammes bare tall, og ikke for eksempel bokstaver? Dette er blant spørsmålene et forskningsteam fra Høgskolen i Kvinesdal nå skal finne svar på.

Professor Bryn viser fram det nyeste innen mørketallsbelysningsteknologi.

Professor Bryn viser fram det siste innen mørketallsbelysningsteknologi. (Foto: meneldur)

– Det har vært gjort veldig lite seriøs forskning på mørketall til nå, sier professor ved Høgskolen i Kvinesdal, dr. philos. Vemund Bryn.

– Politikerne har sittet med hendene i fanget og sett mørketallene vokse som en kreftsvulst på det perfekte, arabiske tallsystemet. Vi kan ikke lenger sitte passivt og se på at det er en mengde tall som det ikke går an å se, understreker professoren.

Ved hjelp av det siste innen high-end teknologi skal forskerteamet nå fylle dette kunnskapshullet.

Forskerne har satt opp et eget mørketallslaboratorium ved Høgskolen, der man kan ta inn vanlige tall inn i et mørkt rom og gjøre dem mørke.

– Etter hvert håper vi å kunne reversere prosessen, slik at mørketallene kan gjøres lyse. Men det ligger noen år og millioner i forskningsbevilgninger fram i tid, presiserer Bryn.

Forskerteamet har allerede kommet fram til flere oppsiktsvekkende funn: – Vi har avdekket at mørketallene er meget store, sier Bryn. – Mye tyder dessuten på at de har blitt enda større og mørkere de siste årene.

De store mørketallene representerer metodiske utfordringer for teamet. – Noen av mørketallene er så store at de ikke fanges opp av vårt sofistikerte analyseverktøy, forklarer Bryn. – Derfor er det grunn til å anta at mørketallene vi finner bare er toppen av et stort, mørkt isfjell.

– Det er enorme mørketall i mørketallforskningen. Sannsynligvis mørkebokstaver også, men dette er tema for forskningsmiljøet i Bø, avslutter Bryn.