De to frontene i EU-striden står steilt mot hverandre. Det er fortsatt mindretall for å innlemme Norge i EU. Mens flertallet øker for å innlemme EU i Norge.

(Flickr/CC/Rockcohen)

EU-spørsmålet bølger som alltid fram og tilbake – vil Norge la seg innlemme i EU eller vil EU la seg innlemme i Norge.  Norske Eva Joly, som sitter i Europaparlamentet for De Grønne i Frankrike, støtter at EU innlemmes i Norge.

– Jeg synes det ville være usolidarisk av Norge å ikke la EU nyte godt av den selvråderetten Norge har til å styre verden, sier Joly som savner muligheten til å bestemme verdens utvikling som konsulent for norsk statsforvaltning.

– Da jeg ble parlamentetsmedlem i EU måtte jeg dessverre gi avkall på selvråderetten min. Jeg innser nå at jeg er helt ute av stand til å handle uten den. Jeg har ikke møterett i norsk statsforvaltning og har ingen arena for å si min mening om hvilken kurs Norge velger for verden, medgir Joly.

Eva Joly er fortsatt bitter på det franske oljeselskapet Elf, som Joly fikk domfelt på 90-tallet, og som hun mener ligger bak den utspekulerte planen om å vingeklippe henne ved å få henne valgt inn i EU.

Eurovisjonssamarbeid

Organisasjonssekretær i Nei til EU, Oddgeir A. Bruråk mener at det sentrale nå er motstanden mot EØS-avtalen.

– Norge trenger å tilknytte seg en internasjonal avtale med tillit og troverdighet i folket, sier han og mener at Eurovisjonsavtalen er å foretrekke.

– Joda, riktignok er Eurovisjonsavtalen i utgangspunktet en kringkastingsavtale. Men den kan med letthet utvides med handelsrettslige forpliktelser, domstolsorganer og et elementært justis- og asylpolitikk. Gjennom Eurovisjonssamarbeidet ser vi  for seg et system med parlamentarisk votering via mentometerknapper som gir rom for langt mer folkelighet, spontanitet og begeistring. Samt et institusjonelt rammeverk som gir tilstrekkelig rom for glam og kitsj.

Tagged with →