En forskningsrapport viser nå at forskning, i likhet med alt annet, også vår bedre før.

Forskningsleder ved Norges forskningsråd, Frode Fjeldstadli, medgir at forskningsverdenen lenge har sett faresignalene.

– I gamle dager kunne en finne fram til all verdens årsakssammenhenger. Men i og med at de fleste forskningsprosjekter i våre dager konkluderer med kreft som eneste påviste resultat, er vi nå tvunget til å gjøre noe, sier Fjeldstadli.

Faktisk var det bare ett forskningsprosjekt i regi av Norsk forskningsråd som i forrige måned ikke endte med kreftkonklusjon.

– Det var da vi erstattet alle cellene i en laboratoriemus med kreftceller. Den allerede påviste kreftangsten til musa forsvant og ble i stedet erstattet av en smittende fandenivolsk livsglede og evnen til å spille tre-greps skillingsviser.

(Wikimedia Commons/Jean-Etienne Poirrier)

(Wikimedia Commons/Jean-Etienne Poirrier)

Tagged with →