Utenriksminister Børge Brende lanserer ny utenrikspolitisk doktrine. – Jeg kaller det “monolog”. Stormaktene snakker, og vi lytter.

Den norsk-kinesiske normaliseringen ble feiret ved å flagge med kinesiske feilvareflagg, innkjøpt som en del av avtalen.

– Støre kompliserte norsk utenrikspolitikk veldig ved å insistere på to-veiskommunikasjon. For meg virker dette bare som unødvendig dobbeltarbeid, sier Brende.

– Vi hadde aldri fått denne normaliseringen med Kina på plass i tide om vi hadde insistert på å besvare den kinesiske monologen, forteller han og understreker samtidig at rett uttale på den nye doktrinen er “monologue“.

– Dette er basert på klassisk norsk ikke-intervensjonistisk utenrikspolitikk. Vi ønsker ikke å intervenere når andre snakker.

“Kjerneinteresser”

– Har du en forklaring på at menneskerettigheter ikke er nevnt med et ord i felleserklæringen mellom Norge og Kina?

– Det ville være å utfordre Kinas “kjerneinteresser”. Disse har vi gitt vår anerkjennelse. Samtidig har vi fått Kina til å love og ikke utfordre våre kjerneinteresser – skisport og Melodi Grand Prix.

– Er det ikke underlig gitt at krangelen skyldtes at en kinesisk dissident fikk Nobelprisen for nettopp kampen for menneskerettigheter?

– Erklæringen er helt vanlig FN-diplomatisk språk.

– Hva er “helt vanlig FN-diplomatisk språk”?

– Ingen kommentar.

– Hvorfor vil du ikke kommentere?

– “Ingen kommentar” er helt vanlig FN-diplomatisk språk.

Dalai Lama

Utenriksministeren forklarer at det nå er “full normalisering” mellom Norge og Kina.

– Så kan du endelig ta imot Dalai Lama?

– Det ville være i strid med min buddhistiske tro.

– Er du buddhist?!

– Javisst, før jeg ble reinkarnert som utenriksminister var jeg leder i Stortingets Tibet-komité.

Tagged with →