– Det norske flagget vil vaie rankt og rett og rødt, erklærer NRK, som vil fjerne det de kaller “religiøs produktplassering” på flagg under 17. mai-sendingene neste år.

Slik vil neste års 17. mai-parade se ut for NRK-seeren. (Foto: Flickr/cc/Victoria Reay)

– Vi må være konsekvente, sier informasjonsrådgiver Bjørnar Brantzæg i NRK og viser til at nyhetsoppleser Siv Kristin Sællmann ble bedt om å la være å bruke et smykke med gullkors på TV.

– 17. mai-sendingene har tidligere vært en hel dag viet vifting av flagg med korset. Hver enkelt skole står selvsagt fritt til å bruke flagg med kors. Men vi ønsker å bruke nasjonaldagen til å integrere nye folkegrupper, ikke drive propaganda for en bestemt religion, sier Brantzæg.

Ber om forståelse

Han viser til at omleggingen ikke skyldes episoden med Sællmann, men henger naturlig sammen med skillet mellom stat og kirke som ble gjennomført i fjor. Brantzæg forstår reaksjonene, men er bestemt på å ta tiden til hjelp.

– Om noen år kommer kors på flaggene til å føles like antikvarisk som i tiden før korset, da vi ihht. jødeparagrafen i Grunnloven vaiet med norske flagg med David-stjerner med varselstrekant over.

NKP forbannet 

Leder i NKP, Bjørnulv Sæter, raser mot NRKs tiltak og sier:

– Det røde flagget er vårt! Dessuten er vi gjenværende kommunister ikke glad i oppmerksomhet. Og nå var det like før vi hadde infiltrert systemet innenfra og stod nærmest klare til å innlede revolusjonens første steg. Nå må vi begynne helt om igjen.

NRK varsler også at de med umiddlerbar virkning vil fjerne alle referanser til religion fra den daglige morgenandakten i P1.

Tagged with →