I en ny rapport blir norsk rettspsykiatri erklært bipolar. – Diagnosen ble tydelig da denne fagdisiplinen leverte to rapporter i Breivik-saken med fullstendig motsatt konklusjon, sier eksperter som har observert norsk rettspsykiatri over lang tid.

Etter mange år utenfor Oslo Tinghus er skaternes rolle i domstolsprosesser enda ikke undersøkt. Heller ikke hvorfor mange av dem ikke engang klarer en elementær 180 flatground ollie.

– Det har vært et vanskelig arbeid, sier ekspertene, som forteller at norsk rettspsykiatri hele tiden har motsatt seg å bli observert og analysert.

– At diagnosen ble bipolar kommer kanskje overraskende på noen, men narsissismen og storhetsfølelsen var nok tydelig også for utenforstående. Fagdisiplinen har jo i en årrekke stilt seg i sentrum for både rettsprosesser og offentlig ordskifte.

Media reagerer

Norske mediekommentatorer reagerer på diagnosen og sier at det er flaut at verdens rikeste land opererer med en fagdisiplin som ikke løper i flokk, ikke sparker opp de samme åpne dørene, endrer mening og ikke bevisfører ved å intervjue hverandre.

I påvente av en eventuell anke, har norsk rettspsykiatri sykmeldt seg med umiddelbar virkning. Rettspsykiatri ønsker å tilbringe mer tid med den nærmeste familien og skal være observert på ski i Nordmarka. At det ikke lenger finnes snø i Nordmarka skal ha gjort den nærmeste familien bekymret.

Gjennom sin advokat har norsk rettspsykiatri utstedt en kort pressemelding hvor det står: “Diagnosen som bipolar er feilaktig og sårende. Den føles tipptopp!”