Norge har annonsert at det fra og med 1. april bare vil være kjent som StaT1. – Vi trenger et nytt og friskt navn som kan styrke vår konkurranseevne i en stadig mer globalisert verden, sier førstekonsulent i Fornyelsesdepartementet Bjørnar Brandtzæg til Opplysningskontoret.

Bjørnar Brandtzæg viser fram det latterlig utdaterte norske flagget. (Foto: phragmagraph/Flickr/CC)

Bjørnar Brandtzæg viser fram det latterlig utdaterte norske flagget. (Foto: phragmagraph/Flickr/CC)

– Merkevaren Norge har dessverre blitt noe verden forbinder med snørrete skiløpere og massedrap på store pattedyr. Men med navnet StaT1 tar vi steget inn i det 21. århundre og vel så det. Navnet kommuniserer kjerneverdien 1, altså at Stat1 er best, ingen protest. Den fiffige og tidsriktige blandingen av små og store bokstaver og tall i ett og samme ord understreker hvor “cutting edge” vi er, sier Brandtzæg selvsikkert.

StaT1 følger dermed i fotsporene til andre offentlige etater og selskaper, som NAV, Mesta, Bring, Linx, Avinor og Statoil (for noen milliarder reklamekroner siden kjent som Statoil), som alle har skiftet navn for å svi av noen offentlige midler og skape litt sårt tiltrengt forvirring.

Navneskiftet vil koste mange milliarder kroner, ettersom alt fra suvenirer til Drillos må redekoreres. Dette bekymrer ikke Brandtzæg: – Det vil sette fart i økonomien igjen når hele landet settes i sving med å produsere nye skilt og troll.

I følge Brandtzæg er det langt fra sikkert at StaT1 blir det endelige navnet på landet vårt. – Vi tar en ny evaluering til sommeren og ser om StaT1 fungerer. Hvis ikke har vi mange alternativer. Jeg har alltid vært svak for Tsjekkoslovakia, som har vært ledig på markedet siden 1993. En rekke sponsorer, som Felleskjøpet, Manpower og Global Money Games, har også være interessert i å knytte navnet sitt til landet tidligere kjent som Norge.

– Vi er nødt til å følge med i tiden for ikke å sakke akterut i en globalisert økonomi, slår Brandtzæg fast. – For å sette det på spissen: Hvor tror du Burkina Faso hadde vært i dag hvis det fortsatt hadde hett Øvre Volta?

Mer om Bjørnar Brandtzæg her.

Tagged with →