En entusiastisk befolkning gleder seg til igjen å markere verdighet i samfunnet gjennom Kronprins Haakons Dignity Day. De skal bare sjekke hvor mye naboene tjener først.

Nordmenn skal straks begynne å jobbe, skal bare sjekke enda en kollega inntekt først. (Flickr/CC/TechShowNetwork)

Informasjonsrådgiver Mons Vogt i Fornyings- og administrasjonsdepartementet avviser at nordmenns snoking i skattelistene kommer i konflikt med Dignity Day.

– Myndighetene har et politisk mål om å holde et åpent og egalitært samfunnssystem vedlike. I dag investerer derfor samfunnet to millioner dagsverk i å holde nordmenn oppdatert om hverandres inntektssituasjon. Vi kunne selvsagt brukt holdningskampanjer, men dette er enklere.

Vogt er bare glad for at mediene tjener penger på nettløsninger og Facebook-apps som legger tilrette for skattesøk.

– Jo lettere og raskere det blir å søke, slik at folk igjen begynner å jobbe, jo større samfunnmessige omkostninger sparer vi jo, sier Vogt.

Kongelige i bresjen
På Slottet er stemingen høy. Kronprins Haakons idé om Dignity Day settes ut i live for fjerde år på rad.

– Det er ikke uten grunn at det er de kongelige som har tatt initiativet til verdighetsdagen, sier informasjonsrådgiver ved Slottet, Bjørnar Brandtzæg.

– De føler seg så priviligerte som kan omgi seg med verdighet i hverdagen, at de vil gi resten av befolkningen muligheten til å gjøre det samme én dag i året.

Dignity Day faller derfor sammen med åpen dag på Slottet hvor folk flest får føle hvordan det er å gå med krone, septer og kappe, sitte på en trone og kommandere et hoff omkring.

– Vi har selvsagt ikke kapasitet til at alle kan komme innom, så vi har lagd en slags fattigmannsversjon for vanlige mennesker. Det arrangeres i felleskap med landets skoler. Elevene kan da bruke store ord og gjøre meningsløse symbolhandlinger for å føle seg verdige.

Allerede 21. oktober braker det igjen løs i kongelig regi. Da skal prinsessegemal Ari Behn arrangerer den storslåtte Viderverdighetsdagen. Dagen markerer verdien av verdiløshet.

Tagged with →