Norges Nihilistforbund roper varsko etter at medlemstallet har ligget stabilt på null siden midten av nittitallet.

BEKYMRET: Nihilistforbundets leder og eneste medlem Kjersti Haas (49) er opptatt av å styrke selvbildet hos den individuelle nihilist

BEKYMRET: Nihilistforbundets leder og eneste medlem Kjersti Haas (49) er opptatt av å styrke selvbildet hos den individuelle nihilist

– Vi vet at det finnes mange nihilister der ute som ikke har noen å snakke med fordi de ikke anerkjenner samtalen som utrykksform, forteller daglig leder Kjersti Haas med en bekymret mine. Haas er overbevist om at landets nihilister sliter med store depresjoner og er redd mørketallene er store.

-Nihilismens historie er lang, tung og vanskelig tilgjengelig, sier Haas. Kort fortalt går den ut på en fremelsking av den totale negasjon, noe som i gitte sammenhenger kan oppleves positivt for den enkelte nihilist. Problemet er at nihilisten ikke anerkjenner positive opplevelser som gyldig sinnstilstand og dermed går glipp av det ene fortrinnet den totale avvisningen av alt meningsinnhold har å by på.

Nihilistforbundets planlegger nå en storstilt nihilistfestival for å sette en felles agenda i arbeidet med å fornekte all eksistens.

-Vi nihilister har ikke behov for å møtes da vi ikke anerkjenner møte mellom individer som relevant for vår individuelle fornektelse av individ og sosiale relasjoner. Derfor arrangerer vi en festival vi i felleskap kan fornekte. I god nihilistisk ånd har vi booket kun ett band, nemlig folkekjære Keep of Kalessin, som skal spille uten stans i tre døgn. Alle våre ingen medlemmer vil oppleve felleskap ved ikke bare å fornekte sin egen eksistens, sitt eget interessefelleskap og sin egen festival, men også gjennom en felles fornektelse av selve fellesskapet som oppstår når samtlige av landets nihilister fornekter den samme festivalen samtidig, avslutter Haas i det telefonen, som hun nekter å ta, ringer.