Mens Italia har valgt å åpne sin ambassade i Iran for å ta i mot sårede demonstranter, beroliger andre vestlige land forfulgte iranere med at de følger utviklingen svært aktivt avventende bak sine ambassadevinduer.

Neda

Neda rakk aldri å få oppleve vestlige politikeres tapre kamp for å følge utviklingen løpende.

– Vi er nødt til å prioritere. Iranernes kamp for demokrati må tross alt ikke ødelegge vår dialog med iranske myndigheter om iranernes kamp for demokrati, forteller diplomatiske kilder til OK og advarer videre sårede demonstranter mot å akseptere italiensk gjestfrihet i en situasjon hvor det internasjonale samfunnet må stå sammen for å markere avsky mot at pene jenter får gå fritt i Berlusconis hjem.

– Vi har lært av Obama, som med ett eneste ord – change – forandret det amerikanske samfunnet. Det iranerne trenger nå er ikke åpne ambassadedører, alle kan åpne en dør. Det som det iranske folket trenger er ord – nøkterne ord, forteller kilder blant vestlige diplomater.

– Det krever diplomatisk kløkt, utdannelse fra toppuniversiteter og aldri så lite stå-på-humør for å formulere sitt internasjonale politiske engasjement uten adjektiver. Og attpåtil løpende, fortsetter kilden.

Han går videre til å forklare at flere ambassader har satt opp tredemøller foran vinduene, slik at det blir enklere å følge utviklingen løpende.

Etter det OK har erfart, ble familien til det avdøde iranske frihetssymbolet Neda så rørt da de hørte om Vestens prinsippfasthet at de brast ut i tårer.

Følg situasjonen i Iran på Live-bloggen til Huffington Post.

Tagged with →