Etter å ha fått kritikk for innfløkte regler og manglende respekt for ekspertise henter nå NAV inn en spesialrådgiver fra Tsjekkia. – Han skal gjennomgå prosessene i NAV fra A til Å og sørge for kvalifisert kvantifisering av saksbehandleres regelverkeksponering, forklarer underdirektør Bjørg Brandtzæg.

NAV innhenter tsjekkisk ekspertise for å rydde opp i regelverket. (Foto: Wikimedia Commons).

Nyansettelsen ble framskyndet etter at store deler av NAV-ledelsen i går ble sykemeldt med kvikksølvskader. – Det skjedde i et mislykket forsøk på kompetanseheving, forklarer Brandtzæg. – Vi prøvde å ta doktorgraden i rektum da termometeret plutselig sprakk.

Den tsjekkiske spesialrådgiveren, som går under navnet Franz K, sier til Opplysningskontoret at hele NAV-systemet trenger en grundig overhaling: – Vi må ha en full gjennomgang av alle prosesser i systemet, sier han. – Jeg har for eksempel lagt merke til at pasientene får veldig mye informasjon om hva de lider av og hvilke rettigheter de har. Dette kan føre til at de blir forvirret og i verste fall går til media.

– I første omgang foreslår jeg å flytte NAV-kontorene til mørke, mugne ganger med fuktige sementvegger under jorda, å møte brukerne med nye paragrafer og bestemmelser hver dag og ta dem inn til ydmykende avhør der de blir belært av ukvalifisert personell om hvordan de skal komme seg ut av systemets irrganger for så å møtes med en ny forklaring neste dag.

Fra sykesenga sier underdirektør Brandtzæg at hun nok hadde ventet seg mer av Franz Ks analyser: – Dette er jo mer eller mindre slik vi driver i dag, påpeker hun.

Tagged with →