Brynjar Meling reagerer sterkt etter at åtte politimenn i dag stormet inn i leiligheten til Mullah Krekar, kledde på ham, kokte kaffe og fulgte ham til moskéen.

- Selv kaffen i frontavsnittene i Kurdistan var bedre enn denne. (CC/Renesans.nu)

– Jeg ble veldig sjokkert og fortumlet, uttaler Krekar gjennom sin advokat Brynjar Meling.

Meling kritiserer politiet i harde ordelag for ikke å ha varslet sin ankomst på forhånd.

– Krekar var midt i en svært tilfredsstillende drøm om 72 jomfruer i himmelen og satte ikke pris på å bli vekket på denne måten, sier Meling som imidlertid innrømmer at Krekar hadde forsovet seg og ikke ville rukket torsdagsbønnen uten politiets assistanse.

– Uansett er denne behandlingen ikke en rettsstat verdig, tordner Meling.

Etter det OK kjenner til skal Krekar også ha ment at kaffen var for tynn og har utstedt en fatwa mot den ansvarlige politimannen.

Tagged with →