Regjeringen foreslår å innføre moms på Facebook-bruk. –  Det vil bli moms på alle utenlandske, elektriske bøker. Vi kan ikke ha særregler for Facebøker, sa finansminister Sigbjørn Johnsen i sin redegjørelse til Stortinget.

Regjeringen følger dermed tradisjonen med å finne en ordentlig tapssak i hver budsjettrunde så folk ikke blir for selvtilfredse. Finansdepartementet forventer likevel ingen sterke reaksjoner, ettersom finansministeren går med en morsom hatt og snakker en avvæpnende sjarmerende dialekt.

Som for tobakks- og alkoholavgiftene håper Regjeringen at Facebook-momsen skal ha en preventiv effekt på uønsket og irriterende atferd. Statusoppdateringer om hvor mye man har trent, hvor mye man reiser og hvor mye man elsker sin perfekte familie skal derfor ilegges en avgift på 50 kroner.

Hver quizbesvarelse fra start.no vil fra nå koste 20 kroner, men det er mulig å kjøpe et sesongoblat man kan klistre i pannen med et symbol  som med all tydelighet viser at man er en sånn som svarer på quizzer fra start.no. Oppdateringer som inneholder en @ etterfulgt av stedet du befinner deg skattlegges med 11 kroner, mest for at finansministeren skulle få anledning til å bruke ordet “ølløv” i sin redegjørelse.

Samtidig åpner forslaget for nye inntektsmuligheter. Blant annet skal det nå være mulig å få landbrukssubsidier til din Farmville.

Tagged with →