Tromsdalen kommune starter nå systematiske forsøk med pedagogisk rettet mobbing. (Flickr/CC)

Tromsdalen kommune starter nå systematiske forsøk med pedagogisk rettet mobbing. (Flickr/CC)

En ny mobbekampanje i kommunal regi søker å framheve også de positive sidene av mobbing.

Hallvard Gjerde (13) var nettopp begynt sin første skoledag på ny ungdomsskole, da han opplevde det han karakteriserer som “mobbing” fra sine nye klassekamerater.

– Flere av jentene begynte å hviske i gangen utenfor klasserommet. Jeg skjønte straks at det den rød-grønne treningsjakken min de pekte og lo av. Og selvsagt hadde de rett, jakken stod slett ikke til buksene mine, og påtrykket “Norsk Barneblad” var både stort og prangnende.

Vel inne i klasserommet klarte verken læreren eller elevene å holde seg da Hallvard svarte på oppropet med en høy fistelstemme.

– Jeg forstår godt reaksjonene, sier Hallvard og smiler.

– Jeg ble litt for ivrig og da har stemmen min lett for å skjære seg.

– Hallvard er en god gutt, men må forholde seg til at han er i stemmeskifte og utvise litt mer forsiktighet i dagligtalen, sier klasseforstander Tordis Hjelmhaug på Tromsdalen ungdomsskole. Hun har merket klare forbedringer i Hallvards væremåte etter at han ble utsatt for systematisk mobbing i store deler av høstsemesteret.

Hjelmhaug forklarer at hele sjuendeklassetrinnet, på bakgrunn av Hallvards erfaringer, nå forsøke å integrere pedagogisk rettet mobbing inn i mønsterplanen. Og medelevene kan ikke få rost klassekameraten nok.

– Hallvard er først og fremst en god lytter. Veldig selvbevisst og rask med å omstille seg etter kritikk. Dypper vi en av luene hans i pisserenna, tar han ikke på seg den lua neste dag. Og roper vi “tjukken” etter ham, ja, da han gjør han sist beste for å holde magen inne, uttaler Roger Flatland som har pult bakerst i klassen.

Hallvard ler og skubber på kameraten. Han er raskt med å avfeie politikernes holdningskampanjer og tiltaksplaner.

– Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg sier at mobbingen har endret livet mitt til det bedre.

Les mer her.

Stem på Bloggrevyen

Tagged with →