Lite annet enn tittelen er klar i Wangs roman om post-koloniale India, "Muskatminner"

Lite annet enn tittelen er klar i Wangs roman om post-koloniale India, "Muskatminner".

Kjøleskapdøren til mellomfagsstudent i litteraturvitenskap, Torill Wang, er nå full av post it-lapper med utkast til romaner. I en overraskende vending innrømmer nå Wang at hun ikke har lyktes å komme lengre med noen av utkastene.

Dette til tross for at Wang av flere er hørt fortelle på nachspiel om “en roman jeg driver og skriver”. Trengt opp i et hjørne innrømmer Wang at fleste av metaforene er lånt fra Kari Bremnes-sanger.

Tagged with →