Skarer med norske engler var på vingene straks FNs Sikkerhetsråd vedtok å opprette en flyforbudssone. Fra HQ i Lommedalen har Märtha i morgentimene beordret stadig flere tokt med dårlig karma på Gaddafis forsvarsstillinger.

Slitne engler skeptiske til Libyaaksjon uten garanti for annet enn lønn i himmelen. (Flickr/CC/Adam Selwood)

Norske myndigheter bekrefter at landet bidrar til FN-aksjonen. Forsvarsminister Grete Faremo fått Märtha til å omdirigere to engleskvadroner til luftrommet over Libya. Englene skal allerede ha gjort store skader på auraen til det libyske flyvåpenet.

– Regjeringen er glade for at Kongefamilien kunne bidra aktivt, sier forsvarsminister Grete Faremo.

– Alternativet ville være å sende ordentlige soldater. Men vi har vel lært vår lekse i Afghanistan.

Skadde engler

Mens skytsenglene har beskutt Gaddafis frontlinjer med sin holisme, er ingen helt sikre på hva erkeenglene bidrar med. De flyver stort sett bare hit og dit med paradis grønt.

Det er imidlertid også meldt om betydelige skader blant engleflokken. Prinsessen håper derfor at “Rosenterapeuter uten grenser” snart kan komme styrkene til unnsetning. Samtidig er hun urolig for at stjernenes stilling kan skape forsinkelser. Store deler av englene vil derfor bli holdt på bakken inntil oppdaterte horoskop foreligger.

Fra sitt kommandosenter har Märtha studert satelittbilder av en en kornsirkel noen mil utenfor Tripoli i håp om å finne avgjørende svar. Dessverre var de mange timene med studier verdiløse, da det viste seg at det bare var en bonde som hadde fyllekjørt på traktor.

Tagged with →