Knut Grøthammer (31) har i to år vært sterkt engasjert i kampen mot invitasjonene som strømmer inn på Facebook. – Folk har kastet sauer og øl etter meg og dultet til meg med spisse gjenstander, sier Tomsvoll-mannen til Opplysningskontoret. – Men jeg har ikke gitt etter, ikke en eneste gang.

Knut Grøthammer (31) i tapper kamp mot Facebook-invitasjoner (Foto: striatic/CC).

Knut Grøthammer (31) i tapper kamp mot Facebook-invitasjoner (Foto: striatic/CC).

Grøthammer er grunnlegger av gruppen ”Vi som HATER Facebook- applikasjoner!!!!”, som teller flere enn 20 medlemmer. Han er også forfatteren bak et tresifret antall passiv-aggressive meldinger til venner som har kommet i skade for å invitere ham til grillfest, bursdagskalendere eller gode formål.

Grøthammers gamle skolevenninne og tidligere Facebook-kontakt, kundekonsulent Turid Fitnes (31), sier dette til Opplysningskontoret: – En gang spurte jeg Knut om han ville støtte munkenes protester i Burma. Fitnes leser høyt fra svaret hun fikk: ”Mitt travle tidsskjema tillater rett og slett IKKE at jeg tar stilling til dette spørsmålet, så jeg må nok DESSVERRE VENNLIGST be deg stikke invitasjonen din opp DER RYGGEN SKIFTER NAVN!!!”.

– Dette var nok nådeskuddet for det nokså skjøre vennskapet vårt, medgir Fitnes, som i dag pleier ”liten eller ingen kontakt” med Grøthammer.

Store tidsbesparelser.

Figuren (klikk for større versjon) dokumenterer at Opplysningskontorets alternativ (fig.2) til Grøthammers nåværende tidsbruk (fig.1) vil gi store tidsbesparelser. (Illustrasjon Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D./Opplysningskontoret).

Grøthammer hevder at all annen bruk av Facebook enn korte, informative meldinger til venner og kjente er sløsing med tid. Men vår gjennomgang av Facebook-atferden hans gir imidlertid et annerledes bilde: Han har brukt mer enn ti ganger så mye tid på å klage og syte over invitasjoner enn det ville tatt ham å avvise samtlige tilbud. Beregningene tar ikke hensyn til tiden kontaktene hans har brukt på å lese jamringen hans.

Konfrontert med våre tall innrømmer Grøthammer at han ikke har handlet helt rasjonelt. Han medgir også at kampen mot applikasjonene har kostet: – Jeg fikk det som jeg ville – folk turte ikke å invitere meg til noe som helst. På den annen side var det jo litt stusselig at det blei helt stille. Det skjedde ingen ting på Facebook lenger. Etter hvert blei jeg tvunget til å innse at mitt sosiale liv i hovedsak var basert nettopp på å klage over applikasjonsinvitasjoner.

– Så nå hadde det vært greit om folk kunne invitert meg litt igjen, avslutter Grøthammer.

Tagged with →