Kurt Oddekalv lover 100 000 i dusør for tips som fører til at noen siktes for det feige attentatet på russerulven “Ivan”.-Drapet har rystet hele ulve-Norge, vi føler oss rettsløse, sier en anonym tispe som ikke ønsker å oppgi eksakte GPS-koordinater.

Foto: Janne K. Hompland / opplysningskontoret.org

Foto: Janne K. Hompland / opplysningskontoret.org

I samarbeid med landets svært frustrerte ulvebestand som i lang tid har følt seg trakassert, mobbet og baksnakket av grisgrendte utkantbønder har Opplysningskontoret utarbeidet et radikalt motsvar til SPs forslag om utfasing av norges ulvebestand.

Talsmann for ulvene, alfahannen Varg fra Aurskog-Høland, formulerer det på denne måten:

-Kanskje er det ikke slik at vi skal ha alle de store næringsgrenene i Norge. Industri, tjenesteytelse og landbruk. EU-konvensjonen åpner for at land kan handle over grensene. Kanskje skal Norges bidrag være oljepumping og innkreving av skatter og avgifter? Kanskje bøndene kan flytte sørover hvor klimaet gir langt bedre forutsetninger for stordrift og langt mindre behov for utkantsutring og dyreplaging som husdyrhold i rovdyrområder må kunne kalles.

Forslaget åpner for å beholde en liten bondestamme som begrenses til fem fødsler i året. Alfahannen beklager at dette etter all sannsynlighet vil drive bondestanden til utryddelsens rand, men påpeker at det er lettere for bønda å flytte til byen og ta seg en annen jobb enn det er for en ulv å skifte til fåreklær.

————————————

Miljøvernforbundet lover 100 000 i ulve-dusør

Tagged with →