Som en del av forliket fikk en stolt Oslo-imam ur-Rehman plass i Dagbladets gravegruppe (Flickr/CC/Akuppa)

Som en del av forliket fikk en stolt imam ur-Rehman plass i Dagbladets nyetablerte redaksjon "På din side. Inshallah." (Flickr/CC/Akuppa)

Under den felles parolen ”Sterke – men usalgbare – meninger” møtte Dagbladets konstituerte redaktør Lars Helle den framstående Oslo-imamen Mehboob ur-Rehman.

Imamen var svært misfornøyd med at Dagbladet hadde trykt et bilde av Mohammed og var ikke villig til å akseptere at Dagbladet trykte bildet for å være på “din side”.

Lars Helle, som er både konstituert redaktør, etikkredaktør og Hvaihelvetegjørvinå-redaktør i Dagbladet, var i ettertid fornøyd med å ha kommet til enighet med imamen. Men han vil ikke røpe hva forliket går ut på.

I følge kilder skal imidlertid forliket inkludere 50 kjeftfrie drosjereiser i året, at Dagbladets lesere ikke får lov til å bruke CAPS LOCK når de skriver i kommentarfeltene på nettet, at Finn Graff får tegne en antall underprofeter som griser (men glade griser med velfrisert pels og artig snurr på halen), at norske imamer skal gi seg med å avslutte hver setning med “inshallah” og at Helle ikke går med robot-sokker på neste forsoningsmøte.

Tagged with →