En ny studie viser at bare 0,0001% av befolkningen ønsker å gi avkall på eiendomsretten og bli styrt av en liten klikk forleste 19-årige maoister. Kommunistgruppa Tjen Folket ser seg derfor nødt til å endre strategi, og ønsker fra nå av å være kjent som Bytt Folket.

(Foto: skender/Flickr/CC).

Den lille, idealistiske gruppen har i flere år arbeidet målbevisst for væpnet revolusjon i Norge. Talsmann Bjørnar Veslevoll (18) innrømmer på direkte spørsmål fra Opplysningskontoret at målet fortsatt er et stykke unna: –  Borgerskapet har aldri gitt fra seg makta frivillig, og i en revolusjon må folket være sterkere, også militært, enn borgerskapet, påpeker han, og tilføyer: – Vi sliter litt der.

Det har vist seg vanskeligere enn først antatt  å overbevise folket om at kommunisme er framtida: – Vi har forsøkt med informasjonsarbeid, som besøks-GULAGen vår i Aurskog/Høland, der vi ga barn anledning til å prøve deportasjon og tortur av intellektuelle i praksis. Vi har også prøvd å proletarisere russen, men de nektet å bytte ut russekortene med rasjoneringskort.

– Folk var i det hele tatt påfallende uinteresserte i å bli tjent av oss, sier Veslevoll. – Til slutt måtte vi bare konkludere med at det var folket det var noe galt med.

Arbeidet med å bytte ut folket er godt i gang. Over Internett har Bytt Folket kommet i kontakt med en desillusjonert tysk 16-åring og en psykiatrisk pasient fra Finland med en høne å plukke med Gustav Mannerheim. Begge skal være villige til å komme til Norge. – Med denne farten er hele folket byttet innen … skal vi se, 7010?

Tagged with →