Kjeltring Bjørnar Bachfoss (36) ble i går frikjent for grov økonomisk kriminalitet i Oslo Tingrett etter at han overhodet ikke kunne kjenne seg igjen i siktelsen.

Bjørnar Bachfoss - en fri mann etter at justismordet i Oslo Tingrett ble avverget i dag.

Siktelsen mot Bachfoss omfattet skatte- og avgiftsunndragelser, dokumentfalsk, aktiv og passiv korrupsjon, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, misbruk av offentlige støtteordninger, innsidehandel, kursmanipulasjon, hvitvasking, fiskerikriminalitet og ett tilfelle av grov haremsbukserelatert motekriminalitet.

Advokat Arnt Gentz sa i sin prosedyre: – Vi registrerer at aktoratet er kritisk til Bachfoss økonomiske disposisjoner. Vi beklager at aktoratet har denne følelsen, men vi kjenner oss overhodet ikke igjen i beskrivelsen.

Aktor Ulla Brandtzæg mente disse opplysningene stilte saken i et helt nytt lys: – Hvis han ikke kjenner seg igjen i vår beskrivelse, er han selvsagt fullstendig uskyldig, sa hun og frafalt alle anklager umiddelbart.

Aktoratet innstilte også på en billighetserstatning på 3 millioner kroner. Bachfoss kjente seg godt igjen i dette beløpet og godtok avgjørelsen på stedet.

– Vi finanskjeltringer har rettigheter vi også. Vi kan ikke ha det slik i verdens beste land at folk blir anklaget for ting de ikke kjenner seg igjen i, sier Bachfoss til Opplysningskontoret.

– Jeg kjenner meg kanskje litt igjen i beskrivelsen av bedrageri, men jeg veitafaen hva passiv korrupsjon er en gang, fortsatte ha, og understreker at virksomheten hans ligger mye tettere opp til “svindel og generelt lurendreieri”.

Etter at retten ble hevet kl. 16, oppsto det forvirring da ingen kjente seg igjen i rettslokalet og hadde store problemer med å finne veien ut.

Forskning har vist at det er et økende problem at kjeltringer innen næringslivet ikke kjenner seg igjen i medias og rettsvesenets kritiske lys. Det er et foreløpig uløst mysterium hvorfor stadig færre kjenner seg igjen parallelt med at halve befolkningen nå arbeider med kommunikasjonsrådgivning.