Oppildnet av det som ser ut til å bli rekordvalgdeltakelse utvider nå kirken demokratiet også til andre sider av virksomheten. Kirkegjengere skal i framtiden også få anledning til å løse vanskelige bibelske spørsmål, og velge sine favorittdisipler og –guder med stemmeseddelen.

Gud må vente seg økende konkurranse etter hvert som kirka demokratiseres (Foto: angelofsweetbitter2009/CC)

Gud må vente seg økende konkurranse etter hvert som kirka demokratiseres (Foto: angelofsweetbitter2009/CC)

– Skal vi ha en virkelig demokratisk folkekirke, må folk også få innflytelse over innholdet i religionen, sier informasjonsrådgiver Gjermund Dverglem.

Kirken ber nå om folkets hjelp til å avklare enkelte spørsmål dens ledere har klødd seg i hodet over i generasjoner. – Vi vil legge ut en del kontroversielle bibelske spørsmål til folkeavstemning, forklarer Dverglem. – Skal vi gå for en grusom og hensynsløs Gud som ” vil ødelegge dem uten skånsel, uten medynk eller barmhjertighet.” (Jer 13:14), eller en som er ”god mot alle, barmhjertig mot alle sine skapninger” (Sal 145:9). Er de som ikke er med oss, mot oss (Matt 12:30) eller kanskje for oss (Luk 9:50)? Skal man ”ikke svare dåren like dumt som han spør” (Ordsp 26:4), eller skal vi la ”dåren få svar som passer til hans dumhet” (Ordsp 26:5)? Er Gud usynlig (Joh 1:18, 2 Mos 33:20, 1 Tim 6:16) eller skal vi tro på den gamle luringen Moses som sier han snakket med Gud ansikt til ansikt? (2 Mos 33:11, 1 Mos 32:30).

– Vi sitter også med en følelse av at 12 disipler er i meste laget og litt uoversiktlig. Judas og Peter – greit nok, men trenger vi egentlig Taddeus og Bartolomeus? Spør Dverglem retorisk – Vi vil hver uke gi kirkemedlemmene anledning til å stemme ut en av disiplene til vi er nede i et mer håndterbart antall.

– Det viktigste stridsspørsmålet dreier seg imidlertid om selve sjefsposten, stillingen som Gud. Vi ser for oss en reform der dette gjøres om til en åremålsstilling, med mulighet for gjenvalg i én periode. Nå har vi jo hatt den samme gamle guden i lang tid, og folk begynner kanskje å føle behov for fornyelse.

– Hvem kan være kandidat til å overta?

– Det mest nærliggende er selvsagt Jonas Gahr Støre, avslutter Dverglem.

Tagged with →