Mange fortvilte katolske prester har kontaktet Opplysningskontoret de siste dagene og klaget over at sølibatet driver dem inn i stadig mer perverterte seksuelle handlinger. Opplysningskontorets store test viser at det finnes mange andre måter å plage seg selv på, med atskillig mindre alvorlige konsekvenser for omgivelsene.

Vårt ekspertpanel har stilt seg selv det samme spørsmålet som prestene: Finnes det ikke noen annen måte å behage Gud på enn å la være å pule? Kanskje er det noe annet man kan la være å gjøre istedenfor?

Der pater Pollestad ser slikking i ansiktet som kristen omsorg, ser vi det som et rop om hjelp. Men ikke fortvil, kjære katolikker – hjelpen er nær! Klipp ut Opplysningskontorets store test av alternativer til sølibat nå og spikre den opp på altertavla!

Tagged with →