bloggbyline-synne6

Det har vakt oppsikt at nynazismen er på frammarsj i Israel. Mange synes det er rart at ungdommene velger å støtte en ideologi som ønsker å sende dem kollektivt i gasskammeret. Kritiske røster har også påpekt at dette er en organisasjon som ganske snart risikerer å slippe opp for medlemmer.

Jødiske nynazister skaper verdensomspennende selvhat-trend

Jødiske nynazister skaper verdensomspennende selvhat-trend


Men jødenes selvhat har nå inspirert andre folkeslag. Det meldes fra Nord-Norge at organisasjonen “Finnmarkinger mot subsidier” er på trappene. I Amazonas har en gruppe indianere startet støtteforening for kolonialist Erling Lorentzen, mens Talibans opiumsbønder har startet et lokallag av Ungdom mot narkotika.

I Islamabad har det nylig blitt stiftet en islamistisk gruppe for Muhammed-karikaturtegnere. Opplysningskontoret har snakket med lederen for gruppen, Omar al-Baqqara.

– Vi er en glad gjeng som pleier å samles etter fredagsbønnen med tegneblokk og kullstifter. Vi pleier å begynne litt forsiktig med å tegne litt obskure profeter, som Abraham og Jesus. Etter hvert er det gjerne en som drister seg til å tegne Muhammed som krigsherre på slagmarken. Men etter hvert som vi blir varme i trøya, er det alltid en som begynner å tegne Muhammed med bæsj i turbanen eller noe sånt. Da blir vi selvfølgelig utrolig krenket alle mann og må ut og brenne noe.

al-Baqqara bekrefter at det er de jødiske nynazistene som har vekket konkurranseinstinktet hos gruppen: – Jødene tror alltid at de er så mye bedre enn oss. Men vi skal vise dem at når det gjelder selvhat er det ingen som slår oss islamister.

Tagged with →