Utdrag fra iskremfabrikkens prosjektskisser

Utdrag fra iskremfabrikkens prosjektskisser

En av Norges største isprodusenter har varslet permitteringer og tap i millionklassen etter at Israel aktivt har ødelagt sitt eget renommé og varemerke gjennom den noe disproporsjonale krigføringen i Gaza de siste ukene.

 

Disponenten ved iskremfabrikken ber om å få være anonym som mottytelse for å stå fram med sin frustrasjon over situasjonen.

– Vi har satset på en rekke nye produkter i år som alle har det til felles at de inneholder ordet “IS”. Produktserien består av vaniljeisen “ISometri”, den pikante lakrisisen “ISkariot”, økonomipakken “ISland”, luksusisen “ISadorah” og flaggskipet, den barnevennlige fruktsaftisen “ISrael”. 

Etter at en rekke forbrukere i testpanelet samt forstander ved det mosaiske trossamfunn, Anne Sender, den Israelske ambassaden og Palestinakommiteen har påpekt at isen ligner på en rakett, har den proaktive stemningen i produksjonslokalet fått en ganske annen tone. 

Disponenten forteller at arbeiderne er delt i to fraksjoner. Den ene mener at isen viser Israels sanne ansikt og at det er god barneoppdragelse å spise isen. Den andre fraksjonen mener den setter alle Israelitter i samme bås og fremstår som usmakelig. 

– Arbeiderne nekter å jobbe sammen. De har bygget murer rundt samlebåndet og aksjekursen stuper. Ledelsen som har sittet i krisemøte i hele helgen har nå besluttet å destruere hele forhåndsproduksjonen samt emballasje og kampanjemateriell, forteller den lettere oppgitte disponenten som ikke ønsker å spekulere i om dette er kroken på døra for nok en tradisjonsrik norsk produksjonsbedrift.

– Vi har et slagord i bedriften, take it ISi. Jeg håper vi slutter opp om det også i denne vanskelige perioden.

Opplysningskontoret kommer tilbake med mer.

Siste nytt: Våpenhvile gir håp for produktlinjen

mer om dette her

Tagged with →