Sveriges Kong Carl Gustaf avviser at han nå reiser bort fra landet for å komme unna mediefokuset. – Vi drar til varmere land for å videreutvikle det som skiller oss fra allmennheten – utstående ører, ordblindhet og narsissisme.

Den svenske kongefamilien har forkledt seg i det de mener er vanlig hverdagsbekledning for å slippe usett ut av landet. (Wikimedia Commons/Bengt Nymann)

Kilder i kretsen omkring den svenske kongefamilien uttrykker sin bekymring over at familien nå reiser bort. Kongevenn Phillipp Adolph von Smäck forteller at ikke bare er kongens narsissisme ute av kontroll, mens hans ordblindhet har også løpt løpsk.

– Før underskrev han riktignok med ”Knugen”, men i det siste har han underskrevet  med ”Kengru”.

Von Smäck ber imidlertid befolkningen om å ha forståelse for Kong Carl Gustaf.

– Når han sier at han ”ikke kan sitte å lese bøker hele dagen”, så er det faktisk fordi han ikke kan lese bøker.

Andre forhold har også bidratt til å reise tvil om  svenskekongens mentale tilstand. Han skal blant annet ha endret sitt valgspråk fra “Alt för Sverige” til “Hei, hei, hämsk mycke hei för Sverige”.

Kongevenn von Smäck støtter også Kongen i at skandalene ligger så langt tilbake i tid at de må nå ses på som foreldet.

– Det samme gjelder for monarkiet. Det er selvsagt lett å være enig med dem som synes monarki er et umoderne styresett. Men selv om etableringen av monarkiet var omgitt av persondykelse, drap og tyranni, så ligger dette så langt tilbake i tid at det nå er foreldet.

Tagged with →