Ikke før hadde myndighetene sagt nei til shariaskoler før humanetikerne nå vil tvinge gjennom sine spesialskoler. Humanetikerne vil bytte ut trosbeskjennelsen med tvilsbekjennelsen og arrangere Dignity Day året rundt.

Humanetiske skoler i Danmark blir beskyldt for å sette noen mennesker mer i sentrum enn andre mennesker. (Flickr/CC/Atransec)

Flere politikere, som SVs Akhtar Chaudrhy, stod nylig fram med sin skepsis til shariaskoler i Norge. Nå brer frykten seg i politiske miljøer for humanetikernes tøffe krav om egne skoler.

Informasjonsrådgiver i Humanetisk forbund, Julian Næss, bekrefter planene og innrømmer at de planlagte skolene vil få en radikalt annerledes mønsterplan enn de statlige skolene.

– Trosbeskjennelsen vil naturlig nok måtte byttes ut med tvilsbekjennelsen. I lunsjen vil barna synge “Å, du som føler empati med liten fugl”. Og vi ser ingen grunn til ikke å arrangere Dignity Day året rundt, forteller Næss.

Mennesket i sentrum
– Vi ønsker selvsagt at barna skal dyrke sin personlige frihet, men samtidig vil vi innstendig oppfordre barna til å klumpe seg sammen midt i skolegården, for å markere at mennesket skal være i sentrum.

Informasjonsrådgiveren reagerer veldig sterkt på at myndighetene vil prioritere religiøse privatskoler.

– Akkurat som om humanetikken ikke er en religion! Forskjellen er bare at vi ikke tilber overnaturlige fenomener. Vi tilbyr FNs menneskerettighetschartere. Det innebærer også bønn og, riktignok i et svært begrenset omfang, ofring av nyfødte lamunger, sier Næss.

– Vi sier ikke at Gud ikke eksisterer. Men vi mener at han er et vanlig menneske, med menneskelige feil og mangler. Vi tror til og med på Mohammed, han er bare veldig sjenert og tar seg dårlig ut på tegninger. Og så tror vi selvsagt på Big Bang, men ikke at universelle krefter skapte Big Bang. Også her stod mennesker bak. Det hele var faktisk en innsidejobb av CIA.

Tagged with →