I siste time klarte statsminister Stoltenberg å tilfredsstille alle partene i Hardanger-saken. Ved å lansere planer om en gondolbane langs strømnettet over fjorden. Banen vil ikke medføre ekstra omkostninger, siden finansmann Christian Ringnes har sagt ja til å finansiere den.

Fordi de uten videre får tilgang til så mye lett tilgjengelig strøm, må Bergen kommune donere vognene fra Ulriksbanen, Perle og Bruse, til Hardangers gondolprosjekt. (Flickr/CC/Francesca Alvian)

Vognene vil gå langs høyspentledningene mellom monstermastene. Planene om gondolbane vil dermed ikke avvike vesentlig fra de opprinnelige planene. Banen vil i første omgang vil gå mellom Sima og Samnanger.

– Slik vil turistene oppleve den fantastiske naturen på nært hold og ikke bare på tusen meters avstand fra et skip. Hver dag blir en brudeferd over Hardanger, forteller en lettet Stoltenberg.

Den tidligere så kritiske reiselivsnæringen stiller seg nå begeistret bak Regjeringens planer.

– Ingenting er så gøy som en gondolbane. Dette vil føre til økt turisme og mange nye arbeidsplasser. Å, det kiler allerede i magen, hoier turistsjef Lars Berg i Opplev Hardanger.

Ringnes finansierer

En henrykket Christian Ringnes sier han ikke hadde noen betenkeligheter med å støtte gondolprosjektet. Han legger samtidig til at dette er første trinn i hans plan om å erstatte Bergensbanen mellom Bergen og Oslo med en gondolbane.

– Høyhastighetsgondolbane er framtiden! kvitrer han.

Det har vært unormalt stille fra den tidligere så aktive folkebevegelsen Bevar Hardanger. Organisasjonen ber pressen slutte å ringe og sier de vil sette seg inn i den siste tidens utvikling straks siste løper har gått i mål på søndagens 50 km.