Regjeringen ble først kritisert for ikke å nedsette et eget utvalg for å undersøke Hardangersaken. Nå svarer de med å lansere fem utvalg hver dag til saken er avgjort.

Det vanket en favn full av blomster på Riis-Johansen for den gode håndteringen. Én rose per utvalg. (Wikimedia Commons/Eivind)

Olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen er  glad for endelig å kunne avsløre hvorfor han har vært så svett i det siste.

– Jeg har brukt hvert våkent minutt på å sette sammen utvalg.

Han håper at alle utvalgene vil være i mål før jul. I løpet av én arbeidsuke vil hele 25 utvalg være i sving. Halvparten av alle norske byråkrater er kalt inn til tjeneste.

– Det dreier seg nok om nærmere 400 hundre utvalg tilsammen. Men har vi sagt at vi skal snu hver stein, så skal vi jaggu meg snu hver stein.

Utvalg i lange baner
Allerede neste mandag setter disse utvalgene i gang sitt arbeid: utvalget for kostnader, utvalget for kostnader i det som tross alt er et av verdens rikeste land, utvalget for  kraftbehov, utvalget for kraftbehov og kraftbehov, Fru Blom, utvalget for anleggstid, utvalget for anleggstid om en bruker så lang tid at folk har glemt det hele, utvalget for kulturvern, utvalget for ulturkvern, utvalget for kvulturkern, utvalget for tuleturtkvel, utvalget for konsekvensene av konsekvensutredning, utvalget for konsekvensene av konsekvensene av konsekvensutredning og utvalget for konsekvensene av konsekvensene av konsekvensene av konsekvensutredning. 

– Ser du fram til at utvalgene er ferdig med sitt arbeid og saken ved juletider får sin endelige løsning?

– Endelige løsning til jul? Nei, da skal vi jo begynne å lese rapportene. Og så finne en enhetlig forståelse av konklusjonene. Innen avgjørelsen endelig foreligger har nok befolkningen i Hardanger forlengst blitt erstattet av nanoteknologiske roboter som plukker frukten vår uten krav til utsikt eller deltakerdemokrati.