En gruppe entusiaster vil nå arrangere landsmøte for noe de kaller Høyre. Begrepet skal visstnok være betegnelsen på en politisk gruppering som engang eksisterte i Norge.

UTE AV FOKUS: Det har vist seg vanskelig å fotografere Høyre-politikere i arbeid da de sjelden befinner seg i kameraets søkervindu. (FOTO:dltq/CC/Flickr)

UTE AV FOKUS: Det har vist seg vanskelig å fotografere Høyre-politikere i arbeid da de sjelden befinner seg i kameraets søkervindu. (FOTO:dltq/CC/Flickr)

– Vårt mål er å regjere alene, sier Søren Dyngeland, såkalt første viseformann i det såkalte Høyre.

– Men ifølge målinger representerer dere bare noen få prosent av velgerne?

– Å, du tenker på å danne regjering? Neida, vi ønsker bare å regjere alene med våre ting. Være i fred med våre treff og samlinger. Det er mye mas med journalister som hele tiden ringer og vil ha oss til å mene alt mulig. Administrasjonen av landet overlater vi til de som har erfaring og velgere og slikt.

– Har dere i det hele tatt politiske mål?

– Jada, avgiftene må ned.

– Skatter og avgifter?

– Nei, nei, medlemsavgiften i Høyre. Den er altfor høy og trolig grunnen til at vi ikke har flere medlemmer. Skattene er helt greie de, vi har jo tross alt finanskrise.

Tagged with →