Krf-leder Dagfinn Høybråten irrettesatte i går statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget: Jesus var ikke født i Jerusalem, men Betlehem. Nå forlanger Stortingets presidentskap oppvask etter at deres undersøkelser viser at Jesus trolig ikke er født i det hele tatt.

Stortingets rutineundersøkelse omkring Jesus sin eksistens har bare avdekket uttallige kunstneriske gjengivelser. (Flickr/CC/moches.roches)

– Det er en alvorlig sak å fremsette opplysninger fra Stortingets talerstol. Enda mer alvorlig er det når det er landets statsminister som irrettesettes.

Det sier Alf Skutle, 1. sekretær i Stortingets presidentskap. Han forteller at Stortinget rutinemessig satte i gang undersøkelser av Høybråtens påstander.

– Vi ønsket å dobbeltsjekke hva som var det faktiske fødestedet til Jesus. Så overraskelsen var naturlig nok stor da det viste seg at denne personen trolig ikke noensinne har vært født.

Skutle viser til at bevisbyrden ligger på Høybråtens side og at han, på flere oppfordringer, enda ikke lagt fram bevis på sine påstander. Fra Presidentskapets side vurderer en nå ulike sanksjoner.

– Om det ikke blir framskaffet bevis, så vil Høybråten naturlig nok få en reprimande. I tillegg vil han, og hans parti, selvsagt ikke kunne framsette påstander fra Stortingets talerstol basert på den angivelige eksistensen til denne Jesus.

Tagged with →