KS har nå underlagt seg skoleverket og drømmer om egen, desentralisert, Kommunal Stat i Norden. PST frykter spenningssøkende ungdom skal slutte seg til gruppen.

KS sine teknikker er brutale. (Foto: Utdanningsforbundet)

KS sine teknikker er brutale. (Foto: Utdanningsforbundet)

Norske myndigheter går nå ut og advarer mot fremrykningen til gruppen KS, Kommunal Stat.

– KS har allerede underlagt seg skoleverket. Og slik vi kjenner fra andre ekstreme grupper internasjonalt, så nekter de jenter skolegang. Ja, også gutter.

Kjemper mot Staten

Gruppen drømmer om en egen kommunal stat i Norden, hvor all politisk styring er desentralisert til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. KS har sverget på å kjempe til Staten som forvaltningsorgan er utryddet.

PST går også ut med advarsler.

– De har riktignok en ikke-voldelig linje, men vi har avdekker treningsleire flere steder i landet hvor det trenes på tariffoppgjør. Dette kan lett appellere til antiautoritær ungdom som romantiserer omkring en stat uten Staten.

 

Brutale

KS består av svært mange kvinner. Myndighetene frykter de er rekruttert inn i gruppen ved hjelp av ekstreme virkemidler som likelønn og karrieremuligheter.

Gruppens forhandlingsteknikker går for å være brutale.

– Det er ikke mye rom for dialog der i gården, nei, sier PST, som viser til at KS blant annet krever at norske lærere skal være på jobb i arbeidstiden.