Kongen i statsråd beslutter fredag å etablere en sosionomgarde til å passe på den norske konges livgarde. Sosionomgarden skal bistå i å sjekke under gardistenes senger etter monstre, bekjempe eventuelle dodrauger på gardens latriner og ved behov servere varm melk med honning.

Snart slutt på skremmende opplevelser for garden (Foto: HBarrison/CC).

Etter at en øvelse i går avslørte at garden består av livredde 19-åringer med rare duskeluer, er det tid for selvransakelse i Forsvarsdepartementet.

– Vi har kanskje vært litt tidlige ute med å gi skarpladde våpen til guttene våre, når det de egentlig trengte var en varm klem og en godnatthistorie, sier førstekonsulent Bjørnar Brandtzæg.

Gardens MG-3 og HK416-geværer blir nå inndratt og erstattet med 4K-nåler.

Brandtzæg mener presset gardistene har blitt utsatt for er “umenneskelig”.

– For en generasjon unge som bare har vært vant til å sitte helt i ro i timevis foran en PC-skjerm krever det en utrolig omstillingsevne å plutselig skulle stå helt i ro i timevis utenfor et lite hus, avslutter han.

Tagged with →