I kjølvannet av db.nos gravejournalistiske mesterverk “Hvis muslimene blir i flertall”, tar forsker Håkon Gravenborg (54) til orde for øket satsing på det som gir nordmenn naturlige, biologiske fortrinn i verden.

FREMTIDSRETTET: Fortrinnsbiolog Håkon Gravenborg håper å så kimen til 50-millionerårsprosjektet "Homo Norvegicus" for å sikre nordmenns fortsatte suksess i verden (FOTO:IRRI Images/CC/Flickr

FREMTIDSRETTET: Fortrinnsbiolog Håkon Gravenborg håper å så kimen til 50-millionerårsprosjektet "Homo Norvegicus" (FOTO:IRRI Images/CC/flickr)

– Historien er full av eksempler på velykkede fortrinn. Her er mye vi kan lære hvis vi tør å stille de rette spørsmålene, sier førsteamanuensis Håkon Gravenborg ved institutt for biologiske fortrinnsmekanismer i Oslo. -Tommelen er vel det fremste eksempelet, men også ting som evnen til å bryte ned laktose, nikkeltoleranse, abstrakt tenkning og silikonimplantteknologi er egenskaper som har gitt menneskene fortrinn fremfor andre pattedyr.

Gravenborg mener det burde være mulig å sikre nordmenn kontinuerlig ekspansjon og naturlige fortrinn fremfor andre mennesker dersom det offentlige kommer på banen med garantiordninger og støttetiltak.

– Vi snakker nasjonal dugnad på størrelse med utbyggingen av Bergensbanen, Lillehammer-OL, hovedflyplass og operahuset kombinert ganger ti. Minst.  

Gravenborg innrømmer at utfordringene er formidable. En utvikling av nordmenns naturlige fortrinn er beregnet til å ta minst 50 millioner år. I mellomtiden er det selvsagt mange farer som lurer. Kritikere hevder at vi ikke kan være sikre på at Norge slik vi kjenner det i dag vil bestå lenge nok til at problemstillingene rundt utviklingen av nasjonale biologiske fortrinn vil oppleves relevant.

– Tulleball, hevder Gravenborg. Det er snart 200 år siden landet fikk sin egen grunnlov, og det er ingen tegn i tiden som tyder på at den ikke skulle holde de neste 49999800. Dere får ha meg unnskyldt, men nå vil jeg gjerne komme i gang med skissene mine, avslutter Gravenborg.

I det befolkningen går en høyst usikker periode på 50 millioner år i møte, vil Opplysningskontoret mens vi tålmodig venter på Homo Norvegicus, mane til forsoning, samarbeid og ateisme.

———————

db.no gransker seg selv

Ahsan fyrer opp frykt