Nyere forskning viser at samer allerede i jernalderen advarte mot den stigende innvandringen av nordmenn. Det største gjennombruddet kom med hellerissingen ”Det er ikke det at jeg er ikke rasist, men…” ledsaget av en strekfigur som red en moskus og truet en klynge strekfigurer med spyd.

(Flickr/CC/PhillipC)

Her får "Ola Nisse-Nordmann" smake samenes satiriske snert. (Flickr/CC/PhillipC)

Arkeolog Owe Didrik Dumbolt viser OK rundt på utgravingsområdet i Fræna. Han viser fram de avdekkede hellerissingene som vitner om steile fronter mellom samer og innflytterne.

– Det er tydelig mye følelser i sving. Selv til strekmennesker å være har samene tegnet nordmennene som relativt stive og utrykksløse.

Dumbolt forteller at hellerissingene vitner om en aktiv offentlig debatt.

– Vi ser for eksempel at debatten blant samene på svaberget ved Trænavatnet har nokså tabloide trekk. Ikke alle utregningene i de forskjellige innvandrerregnskapene virker like etterrettelige, påpeker han og viser til en hellerissing med 100 nordmenn på den ene siden av et likhetstegn og tre geiter ganger pi opphøyd i andre på den andre siden.

Mye av kritikken relaterte seg til nordmennenes angivelige dogmatiske tolkninger av Voluspå. Dumbolt viser også til den utbredte skepsisen til at norske kvinner skjulte sin seksualitet bak luer og votter.

Arkelogen kan også fortelle at en faktisk også den gangen hadde et parti ved navn Frp.

– Det var Flyttsamenes Rasist Parti. Men de forsvant raskt etter at de endelig havnet i regjering med Konservative Kyst Kvener (KKK) og paradoksene i den økonomiske politikken deres ble avdekket, kommenterer Dumbolt.

– Men samtidig er det jo bare å innse at de hadde rett. Nordmennene har overtatt samfunnet, medgir han.