Det demokratiske  Norge har i ettermiddagstimene blitt rystet i grunnvollene etter at en liten gruppe intellektuelle bestemte seg for å ramme valgavviklingen der det svir mest, midt i fleisen på folk flest.

UBERØRT: Talsmann for "Folk Flest", Gunnar Karlsen tar FrP-sms-terroren med stor ro. (FOTO:KiltBear/CC/Flicker)

UBERØRT: Talsmann for "Folk Flest", Gunnar Karlsen tar FrP-sms-terroren med stor ro. (FOTO:KiltBear/CC/Flicker)

Folk flest ser imidlertid ut til å ta opptrinnet med stor ro. Talsmann for “Folk Flest”, Gunnar Karlsen (42), forteller at han ikke selv føler seg såret da han representerer “Folk Flest” og ikke nisjepartiet FrP som bare unntaksvis favner mer enn en fjerdedel av befolkningen – godt og vel 25 % mindre enn hva som kvalifiserer for å regnes som “Folk Flest”.

– For meg kan FrP velgere gjerne fortsette å stemme på SMS, ler Karlsen hjertelig. Så lenge folk flest ikke lar seg lure er det ikke så farlig om en og annen villfaren FrPer roter seg bort i tåka.

Tagged with →