Telefonen på Opplysningskontorets sentralbord har de siste ukene glødet av støtteerklæringer til Flytevest-Arnes modige kamp for sunt bondevett og motstand mot statlig overformynderi.

Sykkelhjelm-Steinar, har slått hodet i asfalten gjentatte ganger uten å ta synlig skade av det. Foto: Wikimedia/CC:

Sykkelhjelm-Steinar har slått hodet i asfalten gjentatte ganger uten å ta synlig skade av det. Foto: Wikimedia/CC:

–   Typisk Duste-Norge med idiotiske regler som bare er der for å irritere og beskytte deg mot dødelig skade, sier Kondom-Kjartan (68).

Han krever nå at viktigperer som mener han bør bruke prevensjon bør «snurpe igjen saccosekken», ettersom et langt liv som horekunde har lært ham å «lukte syfilis på ti mils avstand».

På mobiltelefon fra Oslo-trafikken ringer Sykkelhjelm-Steinar (43), som daglig trener til Birken på strekningen Majorstua-Bjørvika. – Jeg har falt og slått meg i hodet utallige ganger uten å ta skade av det, hevder han. – Dessuten har jeg falt og slått meg i hodet utallige ganger uten å ta skade av det.

Bilbelte-Bjørnar (38) peker på at det i dag finnes utmerkede hjelpemidler som kan gi mennesker som velger å ikke bruke bilbelte et tilnærmet fullverdig liv dersom uhellet skulle være ute. – Dessuten er det nesten lettere å komme seg med i Paralympics-troppen enn å skaffe seg ordinære OL-billetter, hevder den muntre Tomsvoll-mannen.

Gassmaske-Gunnar (43) ringer inn sin støtteerklæring fra en fregatt i Middelhavet, der han gjør seg klar til å destruere syrisk saringass med bare hendene.

Kjenningavpolitiet-Karim (23) støtter på sin side varmt Flytevest-Arnes (90) krav om reform av norsk lovverk. – Det er et genialt prinsipp at man bare trenger å følge de lovene man synes er lure, sier Bøler-gutten.

Han vurderte å erklære seg «ikke skyldig» i tiltalen om 31 innbrudd, men var usikker på utfallet av rettssaken. Nå forventer han imidlertid  full frifinnelse etter å ha endret erklæring til «uenig».

Fingerbøl-Finn (43) hevder på sin side at han har brodert flere titalls avanserte løpere og festremser uten å stikke seg en eneste gang, på tross av husflidslagets og mammas gjentatte advarsler om alvorlige pekefingerskader.

 

Tagged with →