– Det kan dessverre se ut som jeg har stokket om og tilført Liv Signe yin når hun skulle hatt yang. Og motsatt. Vi har ikke annet valg enn å reversere prosessen, sier SP-lederens zen-coach Aune Röethblat, som nå legger seg flat på 12-toms spikre.

Navarsete på et folkemøte, rett før hun slo ned teddybjørnen fordi den ikke hadde hørt om rovdyrmeldingen. (Flickr/CC/Troms Arbeiderparti)

– Alt ser ut til å ha gått galt, innrømmer zen-coach Röetblath.

Han peker på tv-bildene som viser at krystallene SP-lederen har i hånda under sykehusbesøket slett ikke er mentalt beroligende jade-stein, men kryptonitt.

– Jeg er redd jeg har vekket til live bizarro-Liv Signe.

SP skuffet

I Senterpartiet er skuffelsen stor over resultatene av partilederens zen-kurs. Den tidligere så fredssæle sogndølen framstår nå som sambygding Eirik Bakke i post-kampdiskusjon med Kjetil Rekdal.

– I brosjyren lovte coachen lovte å omskape kursdeltakeren til en internasjonal politisk skikkelse à la Dalai Lama. Men i stedet for underfundige aforismer om åndelig og politisk vekst har vi fått offentlige raljeringer mot samfunnets svakeste yrkesgrupper, sier organisasjonssekretær Audhild Tomteberget.

Ikke avlært

Senterparti-lederen skal enda ikke vært i kontakt med coachen sin. Enkelte i partiorganisasjonen har spekulert i om Navarsete slett ikke ønsker å reversere sin zen-opplæring. Hun var ikke tilgjengelig på telefon, men hadde lagt igjen denne meldingen på svareren sin.

– Dykk er alle troll. Eg er på eit dop. Og dopet heiter Liv Signe Navarsete. Duh, winning!

Tagged with →