Grete Faremo mistet i dag 15 sekunder av sin taletid i Stortingets spørretime for å ha endret sporvalg flere ganger i forløpet av saken om skadde soldater i Afghanistan. Forsvarsdepartementet har nå fått oversikt over antallet skadde, men vet enda ikke hvordan de ble skadet, siden Norge ikke er i krig.

FD utelukker ikke at noen soldater kan ha blitt forkjølet av trekken fra den store viften i bakgrunnen. (Flickr/CC/U.S. Army)

Forsvarsattaché Bjørnar Brandtzæg i FD er ikke skremt av at forsvarsministeren har blitt fratatt 15 sekunders taletid på Stortinget for å ha endret retning i sine forklaringer og dermed brutt flere viktige paragrafer i Folkeskikken.

– Pøh, interpellasjoner på Tinget med den opposisjonen? Barnespørretime, sier han og forteller at departmentet nå konsentrerer seg om å avdekke hvorfor soldatene befant seg i Afghanistan i utgangspunktet.

– Vi har jo noen soldater involvert i allierte støtteoperasjoner, men utover elementære gnagsår i forbindelse med styrkeforflytninger skulle det ikke grunn til å forvente skader. Det er jo ikke sånn at vi er involvert i krig eller noe slikt, sier forsvarsattachéen.

Mystisk
– Vi kan ikke utelukke at de bare har falt ned fra himmelen, slik som fuglene i småbyen Beebe i USA.

– Vil Norge trekke seg ut av Afghanistan?

– Vi svarer vanligvis ikke på hypotetiske spørsmål i departementet, men hvis Norge for eksempel hadde vært i krig og det for eksempel hadde vært i Afghanistan og det for eksempel hadde vært med Taliban og det for eksempel hadde handlet om å unngå terrorisme, ja, da hadde vi trolig trukket oss tilbake om de tilfeldige tingene jeg nettopp nevnte hadde ordnet seg.