Korrupsjonsjeger Eva Joly ble i dag lurt inn i en felle av de korrupte kreftene hun til daglig jager. Som en bitter takk for sist til sin mangeårige nemesis har franske maktmisbrukere sørget for å velge Joly inn i EU.

Eva Joly kan se langt, og betenkt, etter selvråderetten sin i tiden som kommer. (Wikicommons)

Eva Joly kan se langt, og betenkt, etter selvråderetten sin i tiden som kommer. (Wikicommons)

Hevnen var søt for ledelsen i oljeselskapet ELF, som Joly fikk domfelt på 90-tallet.

– Joda, vi førte Joly opp som kandidat til Europaparlamentet. Skal like å se henne prøve å forandre verden uten selvråderetten sin, humrer de korrupsjonsdømte franskmennene på klassisk fransk manér.

Joly selv slår maktesløst, og en smule teatralsk, ut med hendene:

– Uten selvråderetten er jeg helt ute av stand til å gjøre en forskjell – copyright Jonas Gahr Støre – internasjonalt, medgir Joly.

– Dessuten kommer jeg til å sitte som gissel i daglige møter hvor jeg i stedet for å jage forbrytere må bruke tid på å diskutere, påvirke og vedta Europas framtid. Og det kun basert på min kvinnelist, sukker Joly som sier hun vil savne muligheten til å styre Europas utvikling som konsulent for norsk statsforvaltning.

Tagged with →