En ny måling viser at samtidig som motstanden mot norsk EU-medlemskap øker, så foretrekker stadig flere nordmenn en utvidet, mellomstatlig forpliktende Eurovisjonsavtale.

Slik ser Eurovisjonsbevegelsen for seg en legitim alleuropeisk lovgivende forsamling. (CC/EBU)

Formann i den nyopprettede Eurovisjonsbevegelsen, Kyle-Åge Rotnæs, forteller opprømt at organisasjonen flyter på en sterk stemningsbølge.

– Javisst, mens vi er flying on the wings of love, så er Europabevegelsen fångat av en stormvind. Det er bare å se på den folkefesten vi har i Oslo om dagen, mens EU ligger inneklemt under greske ruiner. Mens EU er krisepakker og negative konjunkturer, står Eurovisjon for glitter og glam.

Rotnæs mener Eurovisjonssamarbeid er det eneste fungerende mellomeuropeiske samarbeidet for Norge.

Avviser EØS
– Joda, riktignok er Eurovisjonsavtalen i utgangspunktet  en kringkastingsavtale. Men den kan med letthet utvides med handelsrettslige forpliktelser, domstolsorganer og et elementært justis- og asylpolitikk. Det viktige er at vi beholder et institusjonelt rammeverk som gir tilstrekkelig rom for kitsj og camp.

EØS-avtalen avviser Rotnæs fullstendig.

– EØS representerer de samme traurige byråkratiske beslutningsstrukturene som EU. Og som Europabevegelsen så riktig påpeker, så forhindrer EØS oss i å delta i disse beslutningene. Gjennom Eurovisjonssamarbeidet ser vi  for seg et system med parlamentarisk votering via mentometerknapper som gir rom for langt mer folkelighet, spontanitet og begeistring.

Tagged with →