De hyperintelligente muterte e.coli-bakteriene har oppdaget en helt ny type forsker, kunngjør Deutscher Akademikerverband der Bakterien nå i kveld. – Atferden deres er påfallende aggressiv. De river seg i håret, slår knyttneven i veggen og anvender ukvemsord, og gjør svært lite fremskritt i forskningen. Det er på det rene at vi snakker om en tilbakestående, men farlig art.

Bakterier er bekymret over stadig mer aggressive forskere. Foto: OK

– Tidligere har vi hatt en fredelig sameksistens med typer som Albert Schweitzer og Semmelweiss – milde, dannede og kompetente vitenskapsmenn som respektfullt studerer oss under mikroskop og legger oss varsomt tilbake i velordnede skap. Den nye utviklingen mot en stadig mer frustrert og aggressiv forskerbestand er derfor et skremmende scenario for bakterieheten, utdyper generalbakterie i forbundet, Prof. Dr. Dr. Erling Meland-Coli.

Bakteriene mener det har vært ufortjent mye fokus på deres aggressivitet, når den nye forskerarten er minst like sinna.

– Hvordan hadde du likt å bli stirret på i dagevis av imbesille representanter for en mindreverdig art som ikke skjønner en dritt av hvem du er, hvor du kommer fra og hva du vil? Som fullstendig blåser i våre behov, men bare jakter på en gift som kan utrydde oss? Et liv i nedverdigelse og avføring. Kan man egentlig klandre oss for at vi blir aggressive?

– Men vi kan berolige dere med at vi nok kommer til å roe oss en hel del nå når Paradise Hotel er ferdig, understreker han.

– Ah, hva skulle jeg ikke gitt for å sette renneræv på den der Niklas-klysa.

– Vi tror dette først og fremst handler om dårlig kommunikasjon. – Vi må kunne sette oss ned og snakke sammen som to av evolusjonens fremste produkter, selv om dere henger litt etter oss .

Men kan ikke dere bare si hvor dere kommer fra, slik at vi kan bli kvitt dere en gang for alle?

Selvsagt ikke. Men vi kan gi dere et hint. Sepp Blatter er full av dritt.

Tagged with →