Apples effektive kopisperre har mutert og rammet menneskene som skapte den.

I et hemmeligstemplet dokument Opplysningskontoret er i besittelse av, kommer det fram at Apples mye omtalte kopisperre muterte på forsommeren og angrep kopisperredivisjonens forskningsleder, Senior Copy Protection Analyst, North Larsen. Larsen innrømmer i dokumentet at oddsene for menneskehetens fremtid med dette er radikalt forverret. Det er foreløpig ikke kjent hvordan kopisperren, som spolerer alle samleier som ikke er kjøpt gjennom iTunes, smitter fra person til person.

Tagged with →