Nye bevis avkrefter medienes påstand om at Facebook og Twitter spiller en viktig rolle i demokratiseringen av Midtøsten.

Egyptere klarte ikke legge skjul sin glede da internett var tilbake, og de igjen kunne spille Angry Birds. (Flickr/CC/Ahmad Hammoud)

1. Fortsatt ikke mulig å oppdrive Urge og Grandiosa uten paprika.

2. Utkastet til ny tunisisk konstitusjon er på mer enn 130 tegn.

3. “Fjerne diktator”-app lar vente på seg.

4. Demokratisk utvikling begrenset til landene Bush ikke invaderte.

5. Egyptiske bloggere sørget kanskje for Mubaraks fall, men klarte ikke å få Justin Bieber innsatt som erstatter.

6. Det skjer reelle endringer i Midtøsten. I Vesten har samfunnet stagnert – fordi hele befolkningen er opptatt på nettet.

7. Enda ikke avvent med vanen med å samle store menneskemengder ansikt til ansikt.

8. Fortsatt enighet i Midtøsten om at religion er den beste måten å løse problemene som religion har skapt.

Tagged with →