Den amerikanske ambassaden er stengt med umiddelbar virkning etter at det ble påvist smitte fra norsk jantelov. Smitten ble oppdaget i et dokument som hevdet at utenriksminister Støre tror han er noe, tror han er bedre enn dem, tror han er klokere enn dem og tror han vet mer enn dem.

Sperringer er satt opp for å begrense smitten. (Wikimedia Commons/Bjørn Erik Pedersen)

Presseattaché Benny Brandzag ved den amerikanske ambassaden forteller at bygningen nå er stengt for alle eksterne. Ambassadens ansatte skal inntil videre være internert. Brandzag avviser imidlertid at ambassaden har sviktet i sin beredskap.

– Vi har studert den norske janteloven over lang tid og har truffet en rekke forberedende tiltak for å unngå smitte. Jeg stiller meg derfor undrende til det påviste tilfellet.

Brandzag forklarer at diplomatene  gjennom sin trening er gjort kjent både med norsk jantelov i praksis og det teoretiske grunnlaget gjennom Aksel Sandemoses forfatterskap.

– Vi hadde også på plass et vaksineprogram hvordan diplomaten i møtet med janteinfiserte personer skulle spytte over venstre skulder og si “Ave Maria” tre ganger. Samt repetere sentrale amerikanske læresetninger som ”Just do it”, ”I’m lovin’ it”, ”Yes, we can” og ”We shall overcome”.

I det amerikanske State Department er det nå innført kode rød. Utbredelsen av jantelov blir klassifisert som trinnet farligere enn utbredelse av sharialov.