144 demonstranter er anholdt av det svenske politiet i Lund etter en markering til minne om svenskenes konge Karl XII. Media har antatt at nynazistiske krefter står bak. En av demonstrantene avkrefter imidlertid dette overfor Opplysningskontoret i kveld: – Vi dyrker Karl XII fordi han, i likhet med oss, aldri fikk pult.

Karl XII har blitt et potent symbol for alle svenske menn som aldri får pult.

Karl XII har blitt et potent symbol for alle svenske menn som aldri får pult.

Karl XII levde som kjent et liv i sølibat for å kunne vie seg fullt og helt til mislykkede militære felttog, slik som forsøket på å erobre Moskva som kostet 50.000 soldater livet og endte Sveriges stormaktstid.

En talsmann for demonstrantene sier til Opplysningskontorets utsendte: – Vi er stort sett overvektige, lite attraktive, har ingen utdanning og drikker for mye. Ingen damer ved vettet i behold vil ta i oss med ildtang. Vi identifiserer oss derfor sterkt med Karl XII. seksuelle frustrasjon. For oss er han et symbol på at en mann som aldri får pult likevel kan drive det forholdsvis langt.

På spørsmål om hvorfor demonstrantene har masker på svarer talsmannen retorisk: – Ville du stått åpent fram som en mann som aldri får pult?

Tagged with →