Barnehjemsbarn nyter naturlig omgang med andre barn i fascinerende afrikansk kulturlandskap lykkelig uvitende om framtid som pyntedukke for Jan Thomas.

Ungkaren-paret går fra hverandre etter at de i likhet med fjernsynseerne glemte hvem den andre var.

Dagbladets gravegruppe gjør arkeologisk funn av kongeanalytiker Grimstad nedgravd i en kongegrav i Vestfold.

Riksrevisjonen slakter NAV – mister trygden.

Brann taper med vilje for å gjøre serien litt mer spennende.

Jagland hevder det ikke er radikal islam, men ham selv, som er en trussel for Arbeiderpartiet.


Tagged with →