For å reetablere handlingsregelen varsler Regjeringen nå kutt både i budsjetter og tilhørende retorikk. Blant de relanserte metaforene fra Regjeringen finner vi Halvmånelandingen, Det norske anneks, By og land side om side, Tæring hakk i hæl med næring, Omtrent hele folket i arbeid, Nokså levende bygder, Typisk norsk å være passe god og Yt etter evne, få så lenge lageret rekker.

– Vi må tilpasse oss det nye politiske landskapet, også retorisk, sier informasjonsrådgiver Bjørnar Brandtzæg ved Statsministerens kontor.

Regjeringspartiene har alle levert inn sine jakkebuttons og bannere, og en hurtigarbeidende komité i Regjeringskvartalet har jobbet i hele dag med å retusjere inn endringene.

– Vi vil ikke gi slipp på de gamle metaforene som har fungert så godt, men er villig til å gjøre endringer for å være sannferdige i måten vi kommuniserer på, sier Brandtzæg.